velkommen til

ADVOKAT
STEINAR MORITZ ANDERSEN

Trenger du advokatbistand nå? Jeg tilbyr høy kompetanse, prosedyreerfaring og et personlig engasjement for saken din – advokattjenester fra kontorer i Bergen og Tønsberg.

vår

KOMPETANSE

Jeg har bred erfaring og kompetanse på forskjellige juridiske områder. Kontakt meg når du trenger hjelp til en juridisk problemstilling

Arv, skifte og familie

Arv, skifte og familie

Arve- og familierett omhandler alle spørsmål knyttet til arveoppgjør, testamente, skifte mellom ektefeller, oppløsning av samboerforhold, hvor barn skal bo etter samlivsbrudd mm. Med min kompetanse kan jeg sørge for at dine rettigheter ivaretas, og bistå med å finne gode løsninger
Barnevern

Barnevern

Saker der barnevernet er involvert er krevende for de som berøres, ikke minst følelsesmessig. Jeg bistår private parter med min kompetanse i denne type saker på alle stadier av en slik sak; ved undersøkelsessaker, ved akuttvedtak, under fylkesnemndsbehandling og under domstolsbehandling
Erstatning

Erstatning

Erstatningsrett omhandler spørsmål om erstatningsansvar og erstatningsutmåling. Det kan dreie seg om yrkesskader, trafikkskader, personskader, tap av verdisaker med mer. Jeg arbeider for å ivareta dine interesser i slike spørsmål
Husleierett

Husleierett

Husleieloven regulerer rettigheter og plikter i avtaleforhold mellom utleier og leietaker. Det dreier seg om oppsigelse, utkastelse, vedlikeholdsplikt, leieprisregulering med mer. Jeg bistår i konflikter, og sørger for at dine rettigheter vil bli ivaretatt ved saker som omhandler slike leieforhold
Kontraktsrett

Kontraktsrett

Kontraktsrett gjelder spørsmål om bindende avtale er inngått, og spørsmål vedrørende rettigheter og plikter ved inngått avtale. Jeg yter bistand ved inngåelse av avtale eller ved tvist om tidligere inngått avtale, tolkning av avtale eller kontraktsbrudd
Utlendingsrett

Utlendingsrett

Utlendingsrett dreier seg blant annet om asyl, oppholdstillatelse og familieinnvandring. Spørsmål om disse rettighetene er regulert av utlendingsloven. Jeg bistår i saker som gjelder innvandring, opphold og utsendelse
Strafferett

Strafferett

Strafferett omhandler straff for brudd på norsk lov. Med min lange erfaring som politiadvokat og forsvarsadvokat, yter jeg bistand i alle typer straffesaker, og har bred kompetanse på dette området. Jeg kan bistå som forsvarer dersom du er mistenkt, siktet eller tiltalt for et lovbrudd. Dersom du er fornærmet i en straffesak, kan jeg bistå som bistandsadvokat, blant annet ved spørsmål om erstatning
Tingsrett

Tingsrett

Rettsområdet tingsrett dreier seg i stor grad om eiendomsrett og andre rettigheter i fast eiendom – blant annet bolig – og løsøre. Jeg bistår og gir råd ved spørsmål om eiendomsrett, deling av eiendom, ene- og sameierett til fast eiendom, regler om eiendomsgrenser med mer.

OM

Jeg var ferdig utdannet cand jur ved Universitetet i Bergen i 1993, og har allsidig praksis innen det juridiske fagfeltet. Fra 1997 til 2001 arbeidet jeg som dommerfullmektig ved Bergen byfogdembete og i Bergen byrett. Senere var jeg politiadvokat fra 2001. Fra 2012 har jeg vært privatpraktiserende advokat, med særlig fokus på strafferett, arverett, familierett og barnevernsrett.

Pris

Timepris for mine tjenester kan variere etter sakstype, fra kr 1500,- til kr 2500,- inkludert mva. Jeg undersøker alltid om mine klienter har rett til fri rettshjelp.

KONTAKT MEG

Kontakt meg i dag for å bestille en time.
La meg hjelpe deg å finne en løsning på dine rettslige problemer.

KONTAKT

epost

sma@advokatidag.no

mobil

+47 48 22 45 19

adresse

Storgaten 20, 3126 Tønsberg

Valkendorfsgate 4 5012 bergen

Erfaring er viktig

Når det gjelder rettslige saker er erfaring nøkkelen til suksess. Jeg tilbyr mine mange år med erfaring for å kunne hjelpe deg å finne en realistisk og riktig løsning på dine problemer